top of page
Suunnittelija tietokoneen edessä piirtää ohutlevytuotteen dokumenttia ja hänen taustallaan on brionen toimistoympäristö missä on ihmisiä töissä.

Stora besparingar med god tillverkningsbarhet

PRODUKTUTVECKLING

KONKURRENSFÖRDELAR GENOM INNOVATIV PRODUKTUTVECKLING

I Brione Oy:s produktutvecklingsprocess fokuserar vi på att stärka kundens konkurrenskraft och utveckla produkten. Vi använder avancerad Creo 3D-designprogramvara, som möjliggör exakt och effektiv design av tunnplåtsdelar, monteringar och färdiga produkter. Detta minskar inte bara tillverkningskostnaderna, utan minskar också produkternas koldioxidavtryck och förbättrar deras egenskaper. Vårt innovativa tillvägagångssätt garanterar att våra kunder snabbare kan få högkvalitativa produkter på marknaden. Briones expertis och moderna maskinpark garanterar att även en preliminär idé blir ett slutresultat som överträffar förväntningarna.

Kynä makaa paperilla jossa on laskutehtäviä.

KOSTNADSEFFEKTIVITET

Våra planerare väljer i samarbete med kunderna ut de bästa materialen, tillverkningsmetoderna och maskinerna för produkterna. När vi skär ut förformstycken väljer vi mellan plåtbearbetningscell och fiberlaser. För bockningen använder vi antingen bockautomat eller kantpress, och för monteringen väljer vi den bästa tekniken för sammanfogning. Vi gör alla val enligt den prioritering som kunden önskar, och utgångspunkten för planeringen av en produkt är ofta att uppnå en så fungerande och kostnadseffektiv helhet som möjligt.

FRÅN 3D-MODELL DIREKT TILL 
SERIETILLVERKNING

Våra kunder deltar ofta i våra produktutvecklingsprojekt genom produktspecifikationer, och deras behov styr utvecklingen av produkterna i önskad riktning. En 3D-modell som kan vändas och vridas på en skärm är lätt att ta till sig både tekniskt och visuellt, och gör det lättare att se produkten som helhet och detaljerna på samma sätt. Efter att 3D-modellen har granskats går de enklaste produkterna direkt till produktionen utan prototypomgång. Krävande tunnplåtsdelar och konstruktioner testas dock genom prototyp innan serietillverkning inleds.

Brionen asiakkaalleen tekemä ohutlevytuote, luukku.
Image by charlesdeluvio

KOSTNADSEFFEKTIVITET

Våra planerare väljer i samarbete med kunderna ut de bästa materialen, tillverkningsmetoderna och maskinerna för produkterna. När vi skär ut förformstycken väljer vi mellan plåtbearbetningscell och fiberlaser. För bockningen använder vi antingen bockautomat eller kantpress, och för monteringen väljer vi den bästa tekniken för sammanfogning. Vi gör alla val enligt den prioritering som kunden önskar, och utgångspunkten för planeringen av en produkt är ofta att uppnå en så fungerande och kostnadseffektiv helhet som möjligt.

WhatsApp_icon 2.png
bottom of page