top of page
Brionen särmäyskone jonka äärellä työntekijä tekee työtä ja pitää kiinni särmätystä ohutlevytuotteesta.

KANTNING

KANTNING AV TUNNPLÅTAR FÖR KRÄVANDE PLÅTDELAR

 ÅRTIONDEN AV ERFARENHET

I tunnplåtsproduktion avses med kantning bockning av en plåtdel. Först skär man ut ett platt förformstycke till tunnplåtsdelen med plåtbearbetningscell eller laserskärare. Följande arbetsskede är vanligen kantning. För att utveckla tillräcklig yrkeskunskap för ett högklassigt kantningsarbete krävs ofta flera års erfarenhet. För att kantningen av produkterna ska fungera krävs också att plåtdelarna planeras på ett professionellt sätt och att geometrin fungerar när den breds ut i tvådimensionell form.

Bockning av stycken av nästan alla tänkbara former lyckas rent tekniskt med en kantpress. Man kan också bocka en tunnplåtsdel genom att kombinera de bästa egenskaperna hos en bockautomat och en kantpress, vilket ger möjlighet att göra mycket krävande och exakta bockningar på ett kostnadseffektivt sätt. Visuellt krävande och viktiga ytor kan skyddas med plastfilm vid bockningen för att helt eliminera spåren efter bockningen.

Obs! Även material som redan är målade kan bockas då man skyddar tunnplåten med plast!

Suunnittelija tietokoneen edessä piirtää ohutlevytuotteen dokumenttia ja hänen taustallaan on brionen toimistoympäristö missä on ihmisiä töissä.

PLANERING ÄR NYCKELN ÄVEN VID KANTNING

Vår långa erfarenhet och gedigna yrkeskunskap står till din tjänst. De bästa slutresultaten når vi i projekt där vi samarbetar med kunden redan i produktutvecklingsskedet.

Med en välplanerad bockning kan man minska antalet svetsfogar eller antalet delar som behövs. Vårt mål är att utveckla och skapa såväl kostnadsinbesparingar som funktionellt mervärde i kundernas tunnplåtsprodukter genom bra produktplanering och högklassig tillverkning.

KANTPRESSMASKINER

  • Amada HG1003-ATC- kantpress - 100t 3 meter Med automatisk verktygsväxlare!

  • Cone 900 kantpress med 4 axlar, 900 mm med robot för hantering av stycken!

  • Salvagnini B3 ATA 135-kantpress, 3 meter MAC+ATA-funktioner

  • Amada HRB 100.3 Akas kantpress med 8 axlar, 3 meter

  • Amada HFE 50.20 M II kantpress med 8 axlar, 2 meter

  • Amada HFE 50.20 M II kantpress med 4 axlar, 1,25 meter

  • Amada HFB 50.12 kantpress med 4 axlar, 1,25 meter

 

Med ett mångsidigt och modernt maskinsortiment samt ett stort urval av kantpressverktyg garanteras en produktiv och effektiv kantning av tunnplåtsdelar. Vi betjänar gärna också er.

Särmäyskone ja Brionen työntekijä joka kantaa ohutlevynpalaa.
WhatsApp_icon 2.png
bottom of page