top of page

INTEGRITETSPOLICY

1. Ägaren av registret
Namn: Brione Oy
Personnummer: 2926102-8
Adress: Työpajatie 12, 06150 Borgå
E-post: info@brione.fi
Webbplats: www.brione.fi


2. Syfte med personuppgiftsbehandling
Vi samlar in kundinformation för att förbättra vår kundservice och för att upprätthålla kund- och marknadsföringsregistret. Med den insamlade informationen analyserar och utvecklar vi kundbeteende och vår egen sälj- och marknadsföringsprocess.

3. Insamling av personuppgifter
Vi samlar in följande personuppgifter och "enhetsdata":

  • Namn, adresser, e-postadresser och telefonnummer samt eventuellt information inhämtad genom undersökningar, som besökarna själva rapporterar.

  • "Cookies" är filer som placeras på din enhet eller dator och innehåller ofta en anonym unik identifierare. 

  • "Loggfiler" spårar aktivitet på webbplatsen och samlar in information inklusive din IP-adress, webbläsartyp, Internetleverantör, hänvisnings-/utgångssidor och datum- och tidsstämplar.

  • "Web beacons", "taggar" och "pixlar" är elektroniska filer som används för att lagra information om hur du surfar på webbplatsen.


4. Delning av personlig information
Information kan komma att delas med externa marknadsföringsbyråer för att stödja Brione Oys försäljning och marknadsföring. Information lämnas inte utanför Brione Oy för marknadsföringsändamål.


5. Dataöverföring utanför EU/EES-området
Data kan överföras utanför EU eller EES om den kundhanteringsprogramvara som används finns i regionen.


5. Lagringsperiod för personuppgifter
Som huvudregel lagras personuppgifter så länge kundförhållandet är giltigt. Du kan avregistrera dig från vår marknadsföringslista via den bifogade länken.


6. Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att kontrollera, korrigera, radera eller invända mot behandlingen av sina personuppgifter. Dessutom kan den registrerade förbjuda användningen av sina uppgifter för direktmarknadsföring och återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsombudet om han anser att behandlingen av hans personuppgifter bryter mot gällande dataskyddslagstiftning.


7. Datasäkerhet
Vi använder lämpliga digitala verktyg för att skydda personuppgifter.


8. Kontaktperson i dataskyddsfrågor
Namn: Tero Niemelä
E-post: tero.niemela@brione.fi
Telefon: +358 40 487 00 00

WhatsApp_icon 2.png
bottom of page